Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Βελονάκι | Crochet

Εισαγωγή
Λίγα λόγια για το βελονάκι είναι το λιγότερο που μπορούμε  να αναρτήσουμε σαν πρώτη ανάρτηση στο blogΜια μικρή εισαγωγή  λοιπόν στα αγγλικά μιας και η μετάφραση του Google  δεν είναι τόσο ακριβής, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει  να διαβάσετε περισσότερα ακολουθείσθε τον σύνδεσμο  παρακάτω.(βλ.read more)  

Crochet  
"(pronounced /kroʊˈʃeɪ/) is a process of creating fabric from yarn or thread using a crochet hook. The word is derived from the French word "crochet", meaning hook. Crocheting, similar to knitting, consists of pulling loops of yarn through other loops. Crochet differs from knitting in that only one loop is active at one time (the sole exception being Tunisian crochet), and that a crochet hook is used instead of knitting needles. 
Origins 
Some theorize that crochet evolved from traditional practices in Arabia, South America, or China, but there is no decisive evidence of the craft being performed before its popularity in Europe during the 1800s. The earliest written reference to crochet refers to shepherd's knitting from The Memoirs of a Highland Lady by Elizabeth Grant in 1812.The first published crochet patterns appeared in the Dutch magazine Pénélopé in 1824. Other indicators that crochet was new in the 19th century include the 1847 publication A Winter's Gift, which provides detailed instructions for performing crochet stitches in its instructions although it presumes that readers understand the basics of other needlecrafts. Early references to the craft in Godey's Lady's Book in 1846 and 1847 refer to crotchet before the spelling standardized in 1848. Some speculate that crochet was in fact used by early cultures but that a bent forefinger was used in place of a fashioned hook; therefore, there were no artifacts left behind to attest to the practice. These writers point to the "simplicity" of the technique and claim that it "must" have been early. (read more)"

*From Wikipedia, the free encyclopedia
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου